voinodanchishin SKYPE
, , , -_______________-

=)

-

ilyavd@ya.ru , , !!!

(2013-02-06 01:29:03)